Stoppen als zzp’er...

Wat komt daarbij kijken?
Voor iedere zzp’er kan het moment komen: je stopt met je bedrijf, gedwongen of vrijwillig. Makkelijker gezegd dan gedaan, want er is nogal wat om rekening mee te houden. Bedrijfsjurist Dethmer Kupers en boekhouder Irene Kraakman-Stavenuiter geven uitleg.
Je bedrijfsactiviteiten staken is niet alleen een kwestie van je uitschrijven bij de KvK. “Je moet goed kijken naar lopende contracten,” adviseert Dethmer Kupers. “Stoppen met je bedrijf wordt meestal niet als goede reden gezien om een contract te beëindigen. Als jij met een opdrachtgever een overeenkomst voor een halfjaar hebt gesloten, kun je daar niet zomaar onderuit. Contracten voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is opgenomen. Je kunt ervan uitgaan dat een opdrachtgever not amused zal zijn als jij halverwege de duur van het contract stopt. De opdrachtgever moet dan een ander aannemen en deze persoon weer inwerken. Dat zorgt voor extra kosten. Het kan op een conflict uitlopen.”
 

Contract is contract

Daarnaast moet je denken aan contracten die je hebt lopen met partijen als verzekeraars, energieleveranciers, verhuurders en leasemaatschappijen. “In de contracten staat wanneer deze beëindigd kunnen worden. Aan de in het contract vermelde termijn moet je je houden. Contract is contract. Soms kun je een overeenkomst wel afkopen met een boete. Dit staat dan expliciet vermeld.”
 

Geen lange overeenkomsten

Dethmer adviseert starters dan ook geen lange overeenkomsten aan te gaan. “Zolang je niet weet hoe het allemaal gaat lopen, kun je je beter niet voor langere tijd vastleggen. Zelf heb ik toen ik begon bijvoorbeeld een zakelijk telefoonabonnement voor maar één jaar afgesloten. Als ik had moeten stoppen, was die 50 euro per maand wel te overzien geweest. Maar stel je voor dat je voor drie jaar een kantoorruimte à 500 euro per maand huurt en je moet na een jaar je bedrijfsactiviteiten al staken. Dat is een dure grap.”
 

Stakingswinst

Een bedrijf beëindigen heeft niet alleen een juridische kant maar ook een administratieve. “In het jaar dat je met jouw onderneming stopt, wordt er zowel gewone jaarwinst als stakingswinst genoten,” vertelt Irene Kraakman-Stavenuiter. “De stakingswinst bestaat uit stille reserves, goodwill, vrijval van eventuele fiscale reserves en desinvesteringsbijtelling.”
Een stille reserve ontstaat doordat bijvoorbeeld een onroerende zaak die tegen een bepaalde waarde op de balans is gewaardeerd, in het economisch verkeer een andere waarde heeft. Irene Kraakman-Stavenuiter: “Je kunt hierbij denken aan een auto die op de balans staat en die je privé gaat rijden. Goodwill is een meerwaarde die een bestaand bedrijf heeft boven de bezittingen en schulden naar hun waarde in het economisch verkeer. De fiscale reserve die het meest voorkomt is de fiscale oudedagsreserve (FOR). Deze reserve wordt opgeheven bij het staken van de onderneming. Tot slot behoort de desinvesteringsbijtelling bij de stakingswinst. Als je meer dan  2300 euro investeert in bedrijfsmiddelen, heb je recht op investeringsaftrek. Mocht je binnen vijf jaar na deze investering stoppen met je onderneming, dan heb je te veel investeringsaftrek genoten. Deze aftrek moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst.”
 

Stakingsaftrek

Er zijn mogelijkheden om onder de belastingheffing over de stakingswinst uit te komen. Dit worden stakingsfaciliteiten genoemd. Je kunt gebruikmaken van de stakingsaftrek, de mogelijkheid tot lijfrentepremieaftrek en doorschuifregelingen. Irene: “De stakingsaftrek is in 2015 maximaal 3630 euro en geldt alleen voor een ondernemer en niet voor een resultaatgenieter. Alle winst boven dit bedrag wordt belast.”
 

Lijfrente

Als ondernemer kun je ook gebruikmaken van lijfrentepremieaftrek, een faciliteit om van de stakingswinst een lijfrente, lijfrentespaarregeling of lijfrentebelegging aan te kopen. Irene: “De lijfrente-uitkering kan dan gebruikt worden voor levensonderhoud. Dit is enigszins vergelijkbaar met een pensioen.”
Daarnaast zijn er doorschuifregelingen. “Wanneer iemand jouw bedrijf wil overnemen, dan schuif je het door naar deze persoon. De nieuwe eigenaar krijgt een schuld aan jou. In onderling overleg kunnen jullie bepalen hoe deze schuld in de toekomst afbetaald kan worden.”

Lees ook…

Sorry, ik werk even niet

Al je werk stopzetten. Wanneer doe je dat als ondernemer? Waarschijnlijk denk je daar nooit aan. Ik ook niet. Totdat mijn vriend een zwaar hartinfarct kreeg, op 35-jarige leeftijd. Opeens is alles anders.

Ik stop ermee!

Dit heb ik besloten. Ik ben gestopt met mezelf kleiner te voelen, ik ben gestopt met mezelf continu te vergelijken met mijn ‘collega's’ en tegen mezelf te zeggen dat ze alles slimmer, beter en mooier aanpakken dan ik. Ik hield mezelf hierdoor klein, kwetsbaar en onzeker. En dat is echt zo raar, want ik ben gewoon goed in mijn vak en dit mag heel ondernemend Nederland weten.

Ondernemers, stop met liegen!

Je denkt misschien dat je nooit liegt, in ieder geval niet op zakelijk gebied. Toch zijn er veel mensen die dit wel doen. Denk eens aan de volgende zin: ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen’. Nog steeds van mening dat je nooit liegt?

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer