Kinderopvangtoeslag ook voor zzp'ers

Wanneer je als zzp’er je kinderen naar een kinderopvang wilt brengen kun je hier een tegemoetkoming voor krijgen. De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de opvang. Sinds 1 januari 2018 kun je ook een vergoeding krijgen voor een kind dat naar de peuterspeelzaal gaat.

Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om deze toeslag te kunnen krijgen.

  • Je hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten
  • Je betaalt zelf een deel van de kosten van de opvang. Dit is de eigen bijdrage
  • Jij  en je partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage
  • Je kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang
  • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres
  • Je kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs

Hoeveel toeslag je kunt ontvangen is afhankelijk van de hoogte van je inkomen, het aantal kinderen en het soort opvang. Je kunt een vergoeding krijgen over de uren die je in je bedrijf steekt. Dit zijn bijvoorbeeld uren die je in rekening brengt bij je klanten, die je besteedt aan je administratie, het maken van offertes, de website bijhouden of het volgen van trainingen. Reistijd voor woon-werkverkeer behoort niet tot gewerkte uren. Je kunt per kind maximaal voor 230 uur vergoeding krijgen.

Wil je weten hoeveel toeslag je kunt krijgen of wil je de toeslag aanvragen? Ga dan naar de site van de belastingdienst.

(Bron: Belastingdienst)

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer