Het belang van een schriftelijke overeenkomst

Nieuwe opdracht! Schriftelijke overeenkomst of niet?
Als zzp’er wil je je het liefst maar met éen ding bezig houden: ondernemen. Opdrachten binnenhalen, goed werk afleveren en winst maken. Dat is waar het voor jou om draait. Het opstellen van een overeenkomst waarin de afspraken met betrekking tot een opdracht worden neergelegd, betreft niet de favoriete bezigheid van de meeste zzp’ers. Toch doe je er goed aan een overeenkomst op te stellen. Je kunt hiermee moeilijkheden voorkomen en indien de overeenkomst niet wordt nagekomen door de opdrachtgever, kun je aantonen wat er is afgesproken. Bij een mondelinge overeenkomst is het vaak jouw woord tegen het woord van de klant: doorgaans een strijd zonder winnaar.

 

Duidelijkheid

Een schriftelijke overeenkomst zorgt voor duidelijkheid. Regel alle zaken die voor de opdracht van belang zijn. Denk hierbij onder meer aan de volgende onderwerpen: een precieze omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, de vergoeding voor het geleverde werk, de betalingswijze en -termijn, eventuele verzekeringen en last but not least: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Als je deze belangrijke onderwerpen van te voren regelt en vastlegt, voorkomt dit discussie op het moment dat de werkzaamheden reeds zijn gestart of zelfs al zijn afgerond.
 

Risicoverdeling

Een overeenkomst op schrift geeft partijen ook de positie om een verdeling van de risico’s te bepalen. Je kunt bepalen wie in welke situatie het risico draagt, wat het risico precies inhoudt en wanneer sprake kan zijn van een eventuele uitzondering. De praktijk leert dat dit vaak discussies en zelfs lange gerechtelijke procedures voorkomt. Neem dit onderwerp dus altijd uitgebreid op in je overeenkomst!
 

Bewijs

Mocht de opdrachtgever zich niet aan de gemaakte afspraken houden, dan blijkt eens te meer dat een schriftelijke overeenkomst grote voordelen biedt. Je hebt hiermee een ontzettend relevant bewijsstuk in handen. Mocht het conflict onverhoopt tot een gerechtelijke procedure leiden, dan zal een rechter veel waarde hechten aan hetgeen in de overeenkomst is bepaald.
 

Conclusie

Het wordt aanbevolen om voorafgaand aan een opdracht een schriftelijke overeenkomst op te stellen en ervoor te zorgen dat deze wordt ondertekend door alle betrokken partijen. Dit zorgt voor duidelijkheid, rust en de overeenkomst kan daarnaast dienen als belangrijk bewijsstuk. Hiernaast vind je een modelovereenkomst om je op weg te helpen.
 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de bedrijfsadviseurs van ZZP Servicedesk door te bellen naar 020-2101496 of te mailen naar support@zzpservicedesk.nl

 

Lees ook…

Help! Een wanbetaler! Wat nu?

Je hebt weer een opdracht binnengekregen. Je hebt samen met de klant duidelijke afspraken gemaakt omtrent de klus en deze afspraken ook schriftelijk vastgelegd. Ook met betrekking tot de betaling zijn de afspraken helder: een deelbetaling bij de start van de werkzaamheden, een deelbetaling halverwege en het restant bij oplevering. Aan de slag dus! Al gauw blijkt echter dat de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Je baalt hier verschrikkelijk van, maar kunt de opdracht ook niet zomaar stopzetten omdat de omstandigheden daar niet toe zijn. Wat kun je in een dergelijke situatie doen en hoe pak je dit aan?
Een overeenkomst van opdracht is een schriftelijke overeenkomst waarin twee partijen vastleggen dat de opdrachtnemer een opdracht uitvoert voor de opdrachtgever. Download nu in MijnZZP.

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer