Box 3 heffing kan buitensporig hoog zijn. Maak bezwaar!

Nieuwe box 3 belasting vanaf 2017, nog steeds een inbreuk op jouw eigendom
Na veel kritiek vanuit de publieke opinie en collectieve bezwaarprocedures over de jaren 2013-2016 is door het kabinet een meer ‘rechtvaardiger’ box 3 heffingenstelsel ingevoerd. Vanaf 1 januari 2017 geldt er een nieuwe gestaffelde wijze van box 3 heffing in de inkomstenbelasting. Het laagste effectieve tarief is 0,86% over iedere € 1.000 die je bezit. In het ergste geval betaal je 5,38% effectieve belasting over iedere € 1.000 die je hebt. Dit kan in individuele zaken onevenredig of zelfs buitensporig nadeel opleveren. Ben je dan nog steeds blij dat je een schamele of vaak zelfs helemaal geen rentevergoeding krijgt van jouw bank over jouw zuurverdiende spaargeld? Deze box 3 heffing kan in strijd zijn met art. 1 Eerste protocol EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Hierin is het recht op ongestoord genot van eigendom geregeld.


Buitensporige last

De Hoge Raad heeft weliswaar eerder beslist dat de wetgever tot nu toe binnen zijn ruime beoordelingsmarge is gebleven met de vormgeving van de box 3-heffing op basis van een forfaitair rendement van 4%, maar in individuele gevallen kan toch sprake kan zijn van een ‘buitensporige last’ voor de belastingplichtige. Dit betrof allemaal bezwaarschriften over de jaren 2013-2016.

Let op! Om ‘buitensporige last’ aan te kunnen tonen heb je sterke, op jouw eigen situatie van toepassing zijnde, feiten nodig. Zo zal het argument dat je het ‘oneerlijk vindt’ geen kans van slagen hebben. De kans dat je succes boekt met jouw bezwaarschrift hangt samen met de vraag of de belastingdruk in box 3 buitensporig zwaar op jou drukt ten opzichte van uw daadwerkelijke inkomsten en/of rendementen.
 

Bezwaar maken

Bezwaar maken is eenvoudig. Je stuurt een bezwaarbrief naar de Belastingdienst waarin je jouw bezwaar kenbaar maakt. Je moet dit bezwaarschrift goed motiveren met aantoonbare feiten. Je moet wel individueel bezwaar aantekenen. Een collectieve bezwaarprocedure waar je op ‘mee kunt liften’ als in 2013-2016 is er niet meer. Gebruik vooral het voorbeeld bezwaarschrift.
 

Termijn

Je dient het bezwaarschrift in te dienen binnen 6 weken na dagtekening van de opgelegde definitieve aanslag.
Als je al eerder een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 hebt ontvangen waarbij de 6 weken termijn is verstreken dan heeft de staatssecretaris aangegeven dat jouw bezwaar toch nog als tijdig wordt beschouwd als deze vóór 15 juli 2018 is ingediend.


Auteur: Roelof ten Broeke RB en REP, Fiscalist bij Cramer Accountants en Belastingadviseurs B.V. te Haarlem

Lees ook…

Hoe bespaar je op de kosten van je jaarrekening?

Het is er weer tijd voor, het voorbereiden van je jaarrapport. Tijd om te zorgen dat je een mooi overzicht hebt van je jaarcijfers. Voor je aangifte inkomstenbelasting, de bank, of mogelijke samenwerkingspartners. Maar hoe zorg je er nu voor dat je de accountantskosten zo laag mogelijk houdt? En dat je niet nog een heleboel vragen krijgt die je uit moet zoeken?

Is een bv de beste rechtsvorm voor jou?

De keuze voor een bepaalde rechtsvorm heb je als zzp‘er waarschijnlijk gebaseerd op verschillende argumenten: fiscale voordelen, risico/aansprakelijkheid, status, kosten enzovoorts. Net als iedere ondernemer moet een zzp’er zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en bij de belastingdienst. Je kunt je echter niet laten inschrijven als zzp’er maar je kiest een rechtsvorm: eenmanszaak, vof (vennootschap onder firma) of bijvoorbeeld een bv (besloten vennootschap).
Wil je bezwaar maken tegen de aanslag inkomstenbelasting? Gebruik dit voorbeeld om een duidelijke brief op te stellen.

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer