De cashflow van een zzp’er

Maak een duidelijk cashflowoverzicht
De cashflow, ook wel kasstroom genoemd, geeft alle ingaande en uitgaande geldstromen weer. Dit zijn de ontvangsten en uitgaven in je bedrijfsactiviteiten over een bepaalde periode. Hoe maak je een duidelijk overzicht?

Met geldstromen worden liquide middelen bedoeld, waaronder zowel je banktegoeden als fysiek tastbaar geld vallen. Als in de praktijk wordt gesproken over de cashflow van een onderneming, gaat dit over het saldo van de ingaande en uitgaande geldstromen. Dit saldo kan positief of negatief zijn. Let erop dat je winst of verlies in je onderneming onderscheidt van een respectievelijk positief dan wel negatief cashflow saldo. 

 

Hoe krijg je inzicht in jouw cashflow?

Bepaal je cashflow aan de hand van:

  • Operationele cashflow uit je bedrijfsvoering;
  • Cashflow uit (des)investeringen;
  • Cashflow uit financiering.
     

Operationele cashflow

De operationele cashflow komt voort uit de resultatenrekening. Het resultaat dien je te corrigeren voor kosten die geen uitgaven zijn en ontvangsten die geen opbrengsten zijn. De meest voorkomende correctie zijn de afschrijvingskosten welke geen uitgaven zijn. Winst (of verlies) plus afschrijvingen is dan ook vaak het startpunt van je overzicht. Naast je resultatenrekening zijn ook de verschuivingen in bepaalde balansposten van belang voor je operationele cashflow. De meest voorkomende mutaties zijn die in debiteuren, crediteuren, voorraden en overige activa of passiva waaronder bijvoorbeeld de btw. De toe- of afname van deze posten over een bepaalde periode leidt tot een beslag op liquide middelen, uitgaande kasstromen, of een vrijval van liquide middelen die je dan als ontvangsten kunt markeren.  
 

Cashflow uit (des)investeringen

Cashflow uit investeringen ontstaat als je investeert in je activa; in de meeste gevallen bedrijfsmiddelen als bijvoorbeeld een computer, machines of auto. De aanschaf leidt tot uitgaven. Het omgekeerde gebeurt bij het afstoten van een bedrijfsmiddel, de zogenaamde desinvestering, die leidt tot ontvangst van liquide middelen.
 

Cashflow uit financiering

Een cashflow uit financiering ontstaat in het geval je voor je bedrijfsactiviteiten financiering hebt aangetrokken bij een bank of andere financier. Bij het aangaan van een financiering is er sprake van een ingaande kasstroom. Rentekosten alsmede de aflossing van de financiering zijn voorbeelden van uitgaande stromen.
 

Liquiditeitsprognose

Het cashflowoverzicht gebruik je ook in het opstellen van een liquiditeitsprognose. In een liquiditeitsprognose geef je de verwachte kasstromen van je ondernemingsactiviteiten over een aantal toekomstige perioden weer. Dit is van belang om te weten hoe je de activiteiten moet managen in de komende tijd: Kun je de rekeningen en belastingen tijdig betalen en ben je in staat je verwachte groei te realiseren? Ook zal een externe financier in de meeste gevallen een liquiditeitsprognose van jou willen ontvangen.
 

Privé en aparte bankrekening

Veel ondernemers gebruiken hun bankrekening ook voor privé doeleinden waardoor het een en ander niet meer inzichtelijk is. Het kan daarom raadzaam zijn om een privé en een aparte bankrekening te hebben. Echter is dit jouw eigen keuze als ondernemer.

Dit is het derde artikel in een reeks van drie over de financiële administratie van een zzp’er. Lees ook de vorige artikelen over de resultatenrekening en de balans

Lees ook…

Jouw resultatenrekening als zzp'er

Resultaat, het ‘buzzwoord’ voor een succesvolle business. Een gezonde onderneming neerzetten met een financieel duurzaam resultaat is immers het doel van iedere ondernemer. Het resultaat volgt uit de resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening genoemd, van je bedrijfsactiviteiten. Dit is de resultante van de gegenereerde omzet en de daaraan toe te rekenen kosten over een bepaalde periode, doorgaans een (boek)jaar van 1 januari tot en met 31 december. Als dit bedrag positief is, maak je winst. Als het negatief is, spreken we van een verlies.

De financiële balans van een zzp’er

Naast de resultatenrekening van je ondernemersactiviteiten, maakt ook de balans een belangrijk deel uit van je financiële administratie. De balans bestaat uit twee delen, de activa en passiva van de onderneming. Onder activa vallen de bezittingen van jouw onderneming. De passiva worden gevormd door schulden alsmede het kapitaal van de onderneming. Het leidt wel eens tot verwarring dat aan de passivakant zowel de schulden als het kapitaal van een onderneming staan. Dit is echter makkelijk te verklaren als je bedenkt dat de passiva worden gevormd door de optelsom van het eigen vermogen en het vreemd vermogen, respectievelijk het kapitaal en de schulden van een onderneming.
Je administratie bijhouden is niet de leukste klus, maar wel noodzakelijk. Je kunt het jezelf makkelijker maken door online te gaan boekhouden. In dit whitepaper lees je daar alles over.
Word voor slechts €12,50 per maand lid van ZZP Servicedesk! Stel al jouw vragen aan onze adviseurs en profiteer van nog meer voordelen!
Neem jij een boekhouder in de arm voor de administratie van jouw bedrijf? Dan is het slim om de exacte afspraken tussen jou en jouw boekhouder vast te leggen in een contract. Download hier gratis een voorbeeldcontract.

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer