Btw-vrijstelling in de zorg

Zorgberoepen hoeven geen btw te verrekenen
Na meerdere btw-processen tegen de Belastingdienst heeft de Hoge Raad eerder besloten dat zzp’ers in de zorg, in tegenstelling tot zzp’ers in andere sectoren, geen btw hoeven te belasten. Geneeskundige diensten gericht aan de mens zijn vrijgesteld. Dit houdt in dat vrijwel elk beroep in de zorg geen btw hoeft te verrekenen.

Geen btw

Als je bent vrijgesteld van btw verreken je deze dus niet over je werkzaamheden. Dit betekent dat je dus ook geen btw kunt terugvragen over de inkoop van materialen. Hier geldt: de totale inkoop inclusief btw is aftrekbaar van je winst.
 

Wet BIG

In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) is vastgesteld dat alle beroepen die onder de Wet BIG vallen vrij zijn van btw. Daarbij geldt:

 • De diensten worden verricht door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG.
 • De diensten betreffen de gezondheidskundige verzorging van de mens.
 • De beroepsbeoefenaren zijn ingeschreven in het daartoe gestelde register.
 • De verrichte diensten behoren tot het deskundigheidsgebied van de beoefenaar en vormen onderdeel van de BIG-opleiding.
 • Het gaat om diensten aan de individuele patiënt.
   

Bekijk of jouw beroep onder de Wet BIG valt. 
 

AWBZ Zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

Alle zorgdiensten en huishoudelijke verzorging die bedoeld worden in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn ook vrijgesteld van btw. Diensten die hieronder vallen:

 • Huishoudelijke hulp
 • Bevordering zelfredzaamheid
 • Uitlenen van verpleegartikelen voor lichamelijke aandoening (max. 26 weken)
 • Kraamzorg, zowel commercieel als niet commercieel
   

Bemiddeling en uitzendbureaus

Bij het verzorgen en beschikbaar stellen van arbeid geldt de vrijstelling niet.
 

Tuchtrechtspraak

Als je als zzp’er zorg verleent in de individuele gezondheidzorg en BIG-geregistreerd bent, val je vanaf 1 april 2019 onder de tuchtrechtspraak. Patiënten kunnen een klacht over je indienen. Indien het een gegronde klacht is, kan de tuchtrechter een (tijdelijk) beroepsverbod opleggen. Herregistratie zal na afloop moeilijker zijn.


Bron: ZZP Nederland en KvK

Lees ook…

Herregistratie BIG voor zzp’ers in de zorg

Voor veel zorgprofessionals verloopt de BIG-registratie per 1 januari 2019. Het gaat om 160.000 professionals in de zorg die een oproep hebben gehad zich te herregistreren. Zij zullen actie moeten ondernemen om hun registratie te behouden. Voor zzp’ers geldt er een aparte route.

Hoe word ik zzp’er in de zorg?

Je hebt een droom: zzp’er worden in de zorg. Hoe verwezenlijk je dit? Je moet in ieder geval je bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent echter niet dat je bevoegd bent om mensen medische hulp te bieden. Wat moet je als zelfstandig professional nog meer regelen om in de zorg te kunnen werken?

Blijf jezelf bewijzen in de zorg

Er is steeds meer vraag naar zelfstandigen in de zorg. Toch moet je jezelf blijven bewijzen in deze branche: ‘‘Kwaliteit is erg belangrijk. Voor jou tien anderen’’, vertelt de eigenaar van Servicebureau Zorg en Welzijn PIDZ Zorg, Wim Fassbender.
Word voor slechts €12,50 per maand lid van ZZP Servicedesk! Stel al jouw vragen aan onze adviseurs en profiteer van nog meer voordelen!

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer