Herregistratie BIG voor zzp’ers in de zorg

Ondersteuning nodig? Wij kunnen je helpen
Voor veel zorgprofessionals verloopt de BIG-registratie per 1 januari 2019. Het gaat om 160.000 professionals in de zorg die een oproep hebben gehad zich te herregistreren. Zij zullen actie moeten ondernemen om hun registratie te behouden. Voor zzp’ers geldt er een aparte route.

De wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De BIG-registratie stelt acht beroepen in staat een wettelijk beschermde beroepstitel te voeren: verpleegkundige, apotheker, fysiotherapeut, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts, psychotherapeut en verloskundige.

Om het BIG-register actueel te houden is er een herregistratie ingevoerd. Deze herregistratie verplicht professionals eens per vijf jaar aan te tonen over genoeg werkervaring en kennis te beschikken om de registratie te mogen behouden.
 

Herregistratie voor zzp’ers in de zorg

Voor zzp’ers in de zorg is er een apart formulier dat rekening houdt met de omstandigheden van een zelfstandige. Het formulier dient ingevuld te worden door een administrateur. Ook zzp’ers dienen hun werkervaring aan te kunnen tonen. Bewijsstukken waaruit bijvoorbeeld je werkervaring blijkt, hoeveel uur je per periode hebt gewerkt, welke werkzaamheden je hebt verricht en welke werkzaamheden gerekend mogen worden tot het deskundigheidsgebied.

Herregistratie kost 85 euro (een bedrag dat fiscaal aftrekbaar is voor zzp’ers) en de aanvraag duurt maximaal acht weken. Wanneer de aanvraag incompleet of onjuist ingediend wordt, kan er vertraging optreden. Bovendien wordt het tarief van 85 euro voor het afhandelen van de aanvraag niet terugbetaald bij afwijzing. Zorg dus voor een volledig dossier! De eisen voor de registratie verschillen per beroepsgroep en zijn wettelijk vastgesteld. Zie hier aan welke eisen jij moet voldoen.
 

Heb je ondersteuning nodig bij de herregistratie? ZZP Servicedesk kan je helpen. Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Lees ook…

Hoe word ik zzp’er in de zorg?

Je hebt een droom: zzp’er worden in de zorg. Hoe verwezenlijk je dit? Je moet in ieder geval je bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent echter niet dat je bevoegd bent om mensen medische hulp te bieden. Wat moet je als zelfstandig professional nog meer regelen om in de zorg te kunnen werken?

Btw-vrijstelling in de zorg

Na meerdere btw-processen tegen de Belastingdienst heeft de Hoge Raad eerder besloten dat zzp’ers in de zorg, in tegenstelling tot zzp’ers in andere sectoren, geen btw hoeven te belasten. Geneeskundige diensten gericht aan de mens zijn vrijgesteld. Dit houdt in dat vrijwel elk beroep in de zorg geen btw hoeft te verrekenen.

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer