Prinsjesdag 2018: wat betekent dit voor jou als zzp'er?

De belangrijkste veranderingen op een rij
In de miljoenennota staan de plannen van het kabinet voor het volgende jaar en hoe deze plannen worden bekostigd. Volgens minister van financiën Wopke Hoekstra gaat het op dit moment goed met de economie en overheidsfinanciën in Nederland. Het kabinet heeft een begroting gepresenteerd “die Nederland sterker, veiliger en welvarender maakt” en die het land “voorbereidt op de toekomst”. Dit zijn de kabinetsplannen die relevant zijn voor jou als zzp'er.


Koopkracht groeit

Nederlanders moeten in hun portemonnee gaan merken dat het goed gaat met Nederland. De koopkracht stijgt in 2019 gemiddeld met 1,5%. De gemiddelde zzp'er zal er dus op vooruit gaan. Werkenden profiteren het meest met gemiddeld 1,6%, gepensioneerden met 1,5% en mensen met een uitkering 0,9%. Meer koopkracht betekent voor de zzp'er meer kans om te verkopen en meer omzet te maken. 


Laag btw-tarief van 6% naar 9%

  • Het kabinet wil het lage btw-tarief per 1 januari 2019 verhogen van 6% naar 9%. Het gaat dan om de btw op goederen zoals etenswaren, niet-alcoholische dranken, geneesmiddelen, boeken en kunstvoorwerpen en voor diensten zoals schoenreparaties, kappers, optredens van artiesten, schilders en stukadoors.
  • Houd er als zzp'er rekening mee dat wanneer je het lage btw-tarief rekent, je het nieuwe tarief van 9% vanaf 1 januari 2019 ook op je facturen zet. 
  • Houd rekening bij offertes voor goederen of diensten die onder het lage btw-tarief vallen en die in 2019 worden geleverd, dat je moet uitgaan van het btw-tarief van 9%.
  • Als de levering van goederen en diensten die onder het lage btw-tarief vallen in 2019 plaatsvindt, maar betaling in 2018, dan geldt daarvoor het huidige 6%-tarief. 
     

Nog meer btw wijzigingen

De kleineondernemersregeling (KOR)  gaat wijzigen per 1 januari 2020. Bij een maximale omzet van €20.000 in Nederland mag gekozen worden voor een vrijstelling van omzetbelasting. Geen btw in rekening brengen aan cliënten, maar ook geen aftrek mogelijkheid van de betaalde btw aan leveranciers. Het voordeel is het niet meer moeten doen van de btw-aangiften en de daarbij behorende administratieve verplichtingen.
 

Versobering aftrekmogelijkheden zzp’ers

Zzp’ers die ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn, zullen vanaf 2019 te maken krijgen met een versobering van de aftrekmogelijkheden. Dit zal inhouden dat het toptarief waartegen de aftrek plaatsvindt stapsgewijs zal worden verlaagd naar het basistarief. De versobering heeft betrekking op:

Door deze voorgenomen versoberingen zal de belastingdruk in de IB-onderneming toenemen.

 

Aanpak cybercrime 

Het kabinet heeft ambities vastgesteld om cyberveiligheid in de maatschappij te versterken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft al eerder aangegeven dat de ernst en omvang van de digitale dreiging in Nederland aanzienlijk is. 


Werkloosheid daalt

De werkloosheid daalt tot 3,5 procent in 2019, en komt daarmee op het laagste niveau sinds 2001. Voor zzp'ers kan het, bij krapte op de markt, gunstig zijn om het uurtarief te verhogen. 


Zorgpremie omhoog

De basispremie voor de zorgverzekering in 2019 gaat met ruim 10 euro per maand omhoog. Als zzp'er betaal je naast de premie voor de zorgverzekering, ook een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering. In 2018 is dit percentage voor ondernemers 5,6%. Als zzp’er kun je je niet aansluiten bij een collectief van een werkgever. Gelukkig kun je je wel steeds vaker aansluiten bij collectieve zorgverzekeringen van zzp’ers.

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer