Fiscale aandachtspunten omzetbelasting en privé 1 januari 2019

Speel er slim op in
Onze kennispartner Cramer Accountants en Belastingadviseurs besteed aandacht aan een aantal regelingen en (voorgestelde) veranderingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2019.

Omzetbelasting


Denk aan de afdracht over privégebruik auto

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2018 moet je btw afdragen over het privégebruik van zaken die tot de onderneming behoren. Voor het privégebruik van de auto kun je gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Je draagt bij de aangifte over het laatste tijdvak van het jaar 2,7% van de catalogusprijs van de auto af. In plaats van de forfaitaire regeling kun je btw betalen over het werkelijk privégebruik. Dit kan voordeliger zijn.

Voor een auto die inclusief het jaar van het ingebruikname vijf jaar in de onderneming is gebruikt, geldt een lager forfait van 1,5%. Heb je bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag je voor de berekening van het privégebruik altijd uitgaan van het lagere forfait.


Verhoging lage btw-tarief

Onderdeel van het Belastingplan 2019 is een verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% met ingang van 1 januari. Er komt geen overgangsmaatregel. Dat betekent dat het moment waarop de btw verschuldigd is, bepaalt welk btw-tarief van toepassing is.

Op in 2018 ontvangen vooruitbetalingen is het tarief van 6% van toepassing, ongeacht wanneer de factuur wordt verzonden of wanneer de prestatie wordt verricht. Wil sprake zijn van een vooruitbetaling, dan moeten alle relevante elementen van de prestatie bekend zijn op het moment van de betaling.

Bij toepassing op het kasstelsel is btw verschuldigd op het moment waarop de betaling wordt ontvangen. Is dat in 2018, dan geldt het tarief van 6%. Is dat in 2019, dan is het tarief 9%.

Heeft de ondernemer een factureringsplicht, dan is de btw verschuldigd op het moment van het uitreiken van de factuur. Een factureringsplicht geldt voor prestaties aan andere ondernemers en aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Ook geldt een factureringsplicht voor afstandsverkopen en intracommunautaire leveringen. Als de prestatie nog niet is verricht, is er nog geen factureringsplicht.

Heeft de ondernemer geen factureringsplicht en past hij niet het kasstelsel toe, dan is de btw verschuldigd op het moment waarop de prestatie wordt verricht. Is dat in 2018, dan geldt het tarief van 6%; is dat in 2019 dan geldt het tarief van 9%. Het moment waarop de factuur is uitgereikt is niet van belang in dit geval.

Prive


Beperk belastingheffing in box 3

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingen kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. Wel kun je de belastingheffing in box 3 beperken door jouw belastingschulden voor de jaarwisseling te betalen. Als je verwacht dat je belasting moet (bij)betalen, is het raadzaam om de Belastingdienst te vragen om een voorlopige aanslag of om een aangifte in te dienen en de aanslag voor de peildatum te betalen. Heb je het verzoek uiterlijk acht weken voor het einde van het jaar gedaan, maar heeft de Belastingdienst nog niet of te laat gereageerd op het verzoek, dan mag je het nog niet betaalde bedrag wel als schuld in box 3 aanmerken.


Maak gebruik van winstvrijstellingen

Er bestaan diverse vrijstellingen in box 3, bijvoorbeeld voor voorwerpen van kunst en wetenschap en voor groene beleggingen. Het kan aantrekkelijk zijn om belast vermogen (tijdelijk) om te zetten in vrijgesteld vermogen. Beleg je groen, dan bespaar je niet alleen belasting in box 3, maar profiteer je ook van een extra heffingskorting in box 1 van 0,7% van de waarde van de vrijgestelde beleggingen. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling van maximaal €57.845 (€115.690 voor fiscale partners).

Lees ook…

De belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn er een aantal nieuwe wetten en regels waar jij als zzp’er mee te maken krijgt. De belangrijkste staan hieronder op een rij.

4 mobiele tools voor je urenregistratie

Het is misschien wel het minst favoriete onderdeel van het zelfstandig ondernemen: je uren bijhouden. Het kost veel tijd om in Excel het overzicht terug te halen van de afgelopen periode. Toch is het de moeite waard. Gelukkig zijn er genoeg tools om je het leven makkelijker te maken.

De 8 regels van de bewaarplicht

Als ondernemer ben je verplicht je administratie minimaal zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Mag dat ook digitaal? En wat moet je precies bewaren? Acht regels op een rijtje.
Word voor slechts €12,50 per maand lid van ZZP Servicedesk! Stel al jouw vragen aan onze adviseurs en profiteer van nog meer voordelen!

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer