Het is tijd voor de btw-aangifte Q1 2019!

Maak gebruik van onze tips
Doe jij aangifte per kwartaal? Het is april, dat betekent dat het tijd is om btw-aangifte te doen over het eerste kwartaal van 2019. De aangifte en de eventuele betaling moeten binnen zijn voor 30 april 2019. De aangifte en de eventuele betaling voor buitenlandse ondernemers moeten binnen zijn voor 31 mei 2019. Wees op tijd! Het niet op tijd doen van aangifte kan leiden tot een verzuimboete. Nog een aantal belangrijke tips volgt hieronder.

Aangiftetijdvak

Na aanmelding als ondernemer ontvang jij een brief waarin staat over welk tijdvak je aangifte moet doen. Het kan gaan om een maand-, kwartaal- of jaaraangifte. Vaak moet er aangifte per kwartaal gedaan worden. De aangifteplichtige kan eventueel verzoeken om een ander aangiftetijdvak.


Btw-alert app

Ben jij in bezit van een smartphone (iOS/Android)? Met de btw-alert app ben jij altijd op tijd met jouw btw-aangifte.

De app is eenvoudig te downloaden in de App store op jouw iPhone of in de Play store van jouw Android smartphone. De btw-nummer, aangiftedatums en betalingskenmerken moeten ingevoerd worden in de app. Vervolgens kan de app een herinnering sturen wanneer jij btw-aangifte moet doen. Verder kan de app tijd reserveren in de agenda van jouw smartphone voor het doen van de aangifte.


De btw-aangifte

Voor het doen van de btw-aangifte zijn er twee opties. De btw-aangifte kan digitaal gedaan worden. Het formulier ‘Aangifte Omzetbelasting’ hiervoor is te vinden in het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. Daarnaast kan de btw-aangifte gedaan worden middels eigen aangifte- en administratiesoftware.


In de aangifte vermeld je de btw die je hebt berekend aan jouw klanten en de btw dat betrekking heeft op je zakelijke kosten, de btw die je aan leveranciers hebt betaald. Dat laatste wordt ook wel de ‘voorheffing’ genoemd. Let hierbij op de verandering in het btw-tarief. Op 1 januari 2019 is het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Het nieuwe tarief heeft invloed op de administratie, prijzen van goederen en diensten en de btw-aangifte.

Verder moeten intracommunautaire prestaties, indien van toepassing, ook vermeld worden in de btw-aangifte. Alle leveringen en diensten die geleverd zijn aan klanten die in andere EU-landen btw-aangifte moeten doen moeten vermeld worden in de btw-aangifte
 


Bewaarplicht

De Belastingdienst moet jouw administratie en de btw-aangifte kunnen controleren. De regel is dat je facturen moet bewaren zoals je ze hebt ontvangen of verstuurd. Bepaalde onderdelen van jouw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de voorraadadministratie, de in- en verkoopadministratie en de loonadministratie zijn basisgegevens. De basisgegevens moeten in elk geval 7 jaar bewaard worden. Hoe lang andere gegevens in de administratie bewaard moeten blijven hangt af van het belang dat de Belastingdienst bij deze gegevens heeft.

 

Te laat aangifte doen of betalen

De Belastingdienst is vrij strikt. Als je te laat of geen btw-aangifte doet kan dat leiden tot een boete van €65. Daarnaast kan daar een verzuimboete bij komen voor te laat of niet betalen. De verzuimboete bedraagt 3% van het bedrag dat je verschuldigd bent, met een minimum van €50 en een maximum van €5.278. Het niet of te laat doen van de btw-aangifte kan dus aardig in de papieren lopen.


Tips

  • Houd je administratie up-to-date
    • Houd je administratie up-to-date, dit maakt de btw-aangifte een stuk makkelijker. Indien je alle facturen en bonnetjes bij de hand hebt kan de aangifte efficiënt gedaan worden.
  • Vraag de btw op oninbare facturen terug
    • Het is vervelend als een klant zijn rekening niet betaalt. Het zou nog vervelender zijn als je ook nog eens de doorberekende btw kwijtraakt op een oninbare factuur. Een oninbaar bedrag kan opgenomen worden in de btw-aangifte. Tot een jaar na de uiterste betaaldatum mag de btw op een oninbare factuur in aftrek gebracht worden.
  • Verstuur vermoedelijk oninbare facturen niet nét voor de aangiftedatum
    • Zodra de factuur wordt verstuurd ben je verplicht de btw op te nemen in de aangifte. Als de klant niet meteen betaalt kan het zijn dat je de btw moet voorschieten.

Lees ook…

Nieuw portaal belastingaangifte zzp’ers

Vanaf 2019 krijgen zzp’ers een nieuw portaal voor de belastingaangifte: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Met dit nieuwe portaal wil de fiscus de belastingaangifte voor zzp’ers vergemakkelijken en inzichtelijker maken. Zzp’ers en eenmanszaken kunnen vanaf 3 januari inloggen, mogelijk met DigiD.

Eerste hulp bij afschrijven

Stel, je hebt een nieuwe laptop van 500 euro gekocht. Dit wil je als kostenpost afschrijven bij je aangifte van de inkomstenbelasting. Mag dat zomaar?

1 op de 13 ondernemers krijgt naheffingsaanslag door late btw-aangifte of betaling

Ongeveer 140.000 ondernemingen ontvangen een dezer dagen een naheffingsaanslag omdat hun btw-aangifte en/of –betaling niet binnen de gestelde deadline is gedaan. Omdat veel ondernemers niet weten wat zij met deze naheffingsaanslag moeten doen, heeft de Belastingdienst een checklist gepubliceerd. Hiermee kun je aan de hand van drie stappen checken of de naheffingsaanslag klopt en welke actie je moet ondernemen.
Nu het weer tijd is om de aangifte inkomstenbelasting in te dienen, hebben veel zzp’ers vragen. Veel antwoorden op die vragen zijn te vinden op onze website, maar er is nu ook een mogelijkheid om je vragen telefonisch te stellen aan de adviseurs.
Om te bewijzen dat je minder dan 500 kilometer privé hebt gereden met een auto van de zaak, heb je een sluitende rittenregistratie nodig. Dit formulier voldoet aan de eisen die de Belastingdienst aan een goede rittenregistratie stelt.
Wil je bezwaar maken tegen de aanslag inkomstenbelasting? Gebruik dit voorbeeld om een duidelijke brief op te stellen.

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer