4 op de 10 zzp’ers geen voorziening voor arbeidsongeschiktheid

Vooral lage inkomens geen buffer
Begin 2019 heeft 41 procent van de zzp’ers aangegeven geen enkele voorziening te hebben voor eventuele arbeidsongeschiktheid. De verzekeringen zijn duur en er wordt geen spaargeld of beleggingen achter de hand gehouden voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit cijfers uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het CBS.

Vooral lage inkomens zonder voorziening

CBS en TNO heeft de zzp'ers in vijf inkomensgroepen ingedeeld. Daaruit blijkt dat minder dan een kwart van de zzp’ers met de hoogste inkomens geen voorziening heeft. Van zzp’ers met de laagste inkomens heeft 65 procent geen voorziening.
 

Alternatieven

Ongeveer een derde van de zzp'ers zegt terug te kunnen vallen op spaargeld of beleggingen. Eén op de vijf heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarna volgen de eigen woning en/of alternatieven voor een AOV als financiële reserve bij arbeidsongeschiktheid.


Verplichte AOV

In het pensioenakkoord is afgesproken is dat er een verplichte AOV komt voor zzp'ers, die betaalbaar moet zijn. Hoe de verplichte AOV er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Het kabinet heeft werkgever- en werknemerorganisaties gevraagd hier begin 2020 een voorstel voor te doen.

Bron: CBS, TNO, NOS.

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer