Wettelijke verplichting toegankelijkheidsnormen websites in de zorg (WCAG)

Alle digitale middelen dienen te voldoen
Iedereen heeft het recht mee te doen in de maatschappij. Het gebruikmaken van internet, computers en smartphones hoort hier ook bij en daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening voor iedereen toegankelijk is. Wanneer websites voldoen aan een aantal richtlijnen zijn ze ook toegankelijk voor bezoekers met een visuele, auditieve, motorische of cognitieve beperking. Deze richtlijnen worden beschreven in de zogenoemde WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Vanaf 2021 dienen alle websites en andere digitale middelen in de zorg te voldoen aan deze richtlijnen.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid houdt in dat digitale informatie en diensten voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Hier worden niet alleen blinde of slechtziende mee bedoeld, maar ook mensen met een beperking bij het zien, bewegen, horen en begrijpen van de informatie.
 

Wat zegt de wet?

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is zo aangepast dat het wettelijk verplicht is om informatie en diensten toegankelijk te maken voor iedereen, zowel offline als online. Wie er toch een probleem heeft met de informatie, heeft het recht om doeltreffende aanpassingen te vragen.

In 2018 heeft Het Informatieberaad Zorg besloten om de WCAG op te nemen als standaard in de basisinfrastructuur van de zorg. De website digitoegankelijk.nl helpt bij de implementatie van de richtlijnen uit deze wet.
 

Vanaf 2021: toegankelijkheidsnormen in de zorg

Vanaf 2021 moeten websites en andere digitale middelen in de zorg dus voldoen aan deze richtlijnen. Denk aan de manier waarop de website is ontworpen, gebouwd en wordt beheerd. Concreet gaat het om bijvoorbeeld de richtlijnen met betrekking tot de ondertiteling van video’s, teksten bij afbeeldingen die door spraaksoftware zijn voor te lezen en het gebruik van het juiste contrast op websites voor bezoekers met een visuele beperking.
 

Richtlijnen

De WCAG richt zich op vier principes. De eerste is waarneembaar, hierbij gaat het erom dat informatie en onderdelen beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Bedienbaar houdt in dat de gebruikersinterface en navigatie voor iedereen bedienbaar is. De informatie moet voor iedereen begrijpelijk zijn en als laatst moet de content voldoende robuust zijn om door alle gebruikers en hulptechnologieën betrouwbaar geïnterpreteerd te worden.

Deze vier principes worden weer onderverdeeld in richtlijnen. Deze richtlijnen zijn voorzien van toetsbare eisen, die weer bestaan uit drie niveaus: A (minimale toegankelijkheid), AA (goede toegankelijkheid) en AAA (zeer goede toegankelijkheid). Deze A-niveaus zijn ingedeeld naar de impact die ze hebben op de visuele presentatie. Zo heeft A impact op een grote en AAA op een specifieke groep.

 

Te ondernemen stappen

Om te voldoen aan de toegankelijksnormen dien je een aantal stappen te ondernemen. Welke dit zijn lees je binnenkort in ons whitepaper.

Lees ook…

3 handige tips voor de startende zzp’er in de zorg

Het liefst sta je vandaag nog ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zzp’er in de zorg. Maar ben je wel goed voorbereid? Meer dan de helft van de zzp’ers in de zorg komt er na inschrijving achter dat ze eigenlijk niet precies weten wat ze moeten regelen. Deze bruikbare tips helpen je goed op weg.

Btw-vrijstelling in de zorg

Na meerdere btw-processen tegen de Belastingdienst heeft de Hoge Raad eerder besloten dat zzp’ers in de zorg, in tegenstelling tot zzp’ers in andere sectoren, geen btw hoeven te belasten. Geneeskundige diensten gericht aan de mens zijn vrijgesteld. Dit houdt in dat vrijwel elk beroep in de zorg geen btw hoeft te verrekenen.

Hoe word ik zzp’er in de zorg?

Je hebt een droom: zzp’er worden in de zorg. Hoe verwezenlijk je dit? Je moet in ieder geval je bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent echter niet dat je bevoegd bent om mensen medische hulp te bieden. Wat moet je als zelfstandig professional nog meer regelen om in de zorg te kunnen werken?
Word voor slechts €12,50 per maand lid van ZZP Servicedesk! Stel al jouw vragen aan onze adviseurs en profiteer van nog meer voordelen!
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vanaf 1 januari 2016 van start gegaan. Zzp’ers die zorg verlenen, zijn verplicht om een klachtenregeling in te stellen een klachtenfunctionaris in te schakelen en aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Download het whitepaper!

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer