Bbz-toeslag terugbetaald? Maak gebruik van de compensatieregeling

Je hebt tot 31 december 2019 de tijd
In de jaren 2014-2016 hebben ondernemers de lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moeten tellen. Hierdoor hebben ondernemers toeslagen moeten terugbetalen. Als je de Belastingdienst een brief stuurt vóór 31 december 2019, kun je vragen deze toeslagen opnieuw toe te kennen. 

Je kunt bij de gemeente navragen voor welk bedrag je Bbz-uitkering in 2014, 2015 en/of 2016 'om niet' als gift is gegeven. Met deze verklaring kun je de Belastingdienst een brief sturen.
 

Door middel van deze brief kun je de Belastingdienst vragen de toeslag over deze jaren opnieuw te berekenen, waarbij de gift niet zal worden meegeteld bij het inkomen. Je maakt dan gebruik van de compensatieregeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).
 

Wat moet je doen?
Stuur vóór 31 december 2019 een brief naar:
 

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA Heerlen
 

Het verzoek zal sneller worden ingediend als je:

  • duidelijk vermeldt dat je vraagt om de compensatieregeling Bbz
  • vermeldt over welk jaar of welke jaren het gaat
  • een verklaring van de gemeente meestuurt waaruit blijkt dat je lening in 2014, 2015 of 2016 is omgezet in een gift.


Je krijgt een brief van de Belastingdienst zodra het verzoek is behandeld of als er nog vragen zijn. Als je nog niet alle toeslagen hebt terugbetaald, krijg je uitstel van betaling zolang jouw verzoek nog niet behandeld is.

Bron: Belastingdienst

Doe de gratis test en ontdek via 8 statements hoe goed jij je boekhouding op orde hebt!

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer