Welke soorten VAR-verklaringen waren er?

De vier verschillende typen
Als je bij de belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvroeg, kreeg je binnen acht weken te horen welk type VAR bij jouw situatie paste. Er waren vier verschillende typen. Hier lees je wat welke VAR-verklaring inhield.
Let op: de VAR is op 1 mei 2016 vervangen door de wet dba. Lees hier alles over deze wet. 
 
Vroeg je als zzp'er een VAR-verklaring aan, dan beoordeelde de belastingdienst je persoonlijke situatie. Je inkomsten werden beoordeeld als ‘loon uit dienstbetrekking’, ‘winst uit onderneming’, ‘inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap’ of ‘resultaat uit overige werkzaamheden’.
 

Loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)

Werden je inkomsten beoordeeld als ‘loon uit dienstbetrekking’, dan verrichtte je je werkzaamheden grotendeels in dienstbetrekking. Ben je verplicht instructies op te volgen? Word je tijdens ziekte/vakanties doorbetaald? Ben je verplicht werkzaamheden zélf uit te voeren? Grote kans dat je het label ‘loon uit dienstbetrekking’ krijgt. De VAR kon niet bepalen of je opdrachtgever wel of geen loonheffing moet inhouden. In eerste instantie bepaalt de opdrachtgever daarom of er sprake is van dienstbetrekking. De belastingdienst kan dit achteraf nog wijzigen.
 

Resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)

Als je werkzaamheden niet onder een ander type VAR vielen, kreeg je een VAR-row. De belastingdienst kon – net zoals bij loon uit dienstbetrekking - niet bepalen of je opdrachtgevers loonheffingen moesten inhouden en afdragen. Wederom bepaalde de opdrachtgever in eerste instantie of er sprake was van een dienstbetrekking.
 

Winst uit onderneming (VAR-wuo)

Als in de VAR stond dat je inkomsten het kenmerk ‘winst uit onderneming’ kregen, dan wist je zeker dat je opdrachtgever geen loonheffingen hoefde in te houden en afdragen. Daarbij golden wel enkele voorwaarden:
 
 • De omschrijving van de werkzaamheden in de verklaring komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever verricht.
 • De werkzaamheden worden verricht binnen de geldigheidsduur van de VAR.
 • Je opdrachtgever heeft je identiteit vastgesteld.
 • Je opdrachtgever bewaart een kopie van de verklaring en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.
Ook keek de belastingdienst naar de volgende punten, om te beoordelen of je een ondernemer bent:
 • Ben je verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?
 • Word je doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?
 • Maak je winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is jouw onderneming?
 • Beschik je over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
 • Hoeveel tijd steek je in de onderneming?
 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van jouw werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft jouw onderneming?
 • Hoe maakt jouw onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loop je ondernemersrisico?
 • Ben je aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?

Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga)

Stond in de VAR dat je inkomsten werden beoordeeld als inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van jouw vennootschap, dan hoefde je opdrachtgever geen loonheffing in de houden en af te dragen. Daarbij golden dezelfde voorwaarden als voor de VAR-wuo.
 
Foto: Mystic_Mabel

Lees ook…

Van VAR naar voorbeeldovereenkomst

De VAR is verdwenen: sinds 1 mei 2016 is de oude regeling vervangen door de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Wat betekent dit voor jou als zzp’er? De veranderingen op een rij.

Zijn zzp’ers voorbereid op nieuwe VAR?

Er is al maandenlang veel te doen rond de vervanger van de VAR. Berichten over uitstel passeren de revue en duidelijkheid over de nieuwe modelcontracten die zzp’ers vanaf 1 mei 2016 moeten gebruiken is er niet. Hoe kijken jouw collega-ondernemers ertegenaan? Zijn ze voorbereid op de nieuwe manier van werken?

VAR is verleden tijd

Na maanden van onduidelijkheid is het zo ver: de Eerste Kamer heeft op dinsdag 2 februari de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) goedgekeurd. Deze nieuwe regeling voor zzp’ers die de VAR-verklaring heeft vervangen, is ingegaan op 1 mei 2016.

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer