Het ZZP Pensioen: hoe zit het nu precies?

Blog van Louise Beduwé | Directeur PZO-ZZP
Afgelopen 19 november vond het ZZP Pensioen Congres plaats. Wat mij opviel, is dat er meer behoefte is aan informatie en uitleg over het ZZP Pensioen. Natuurlijk geven wij als samenwerkende zzp-organisaties hier graag gehoor aan. Wij willen tenslotte zo transparant en duidelijk mogelijk communiceren, ook al is het soms taaie kost. Daarom geef ik hier graag wat meer uitleg, die meer inzicht geeft in het nieuwe ZZP Pensioen.

Wat is het ZZP Pensioen?

Het ZZP Pensioen is een regeling voor en door zzp’ers en die het mogelijk maakt om vermogen voor later op te bouwen. Het is geen pensioenfonds, zoals sommige media het onterecht noemen. Wij spreken van een vrijwillige regeling, die aansluit bij de wensen van de doelgroep. Flexibiliteit - zowel qua inleg als uitkeringsduur - staat hoog in het vaandel en het pensioen kan onder voorwaarden als buffer gebruikt worden bij arbeidsongeschiktheid.
 

Waarom is dit ZZP Pensioen zo belangrijk?

In mijn ogen is het ZZP Pensioen een eerste stap in de goede richting om zzp’ers een eigen plek in ons stelsel te geven. Zzp’ers krijgen zo immers een eigen plek binnen het pensioenstelsel, dat is een goede zaak. Het huidige pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler betreft de AOW voor alle Nederlanders, de tweede pijler vooral de werknemerspensioenregelingen en een aantal verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en de derde pijler de verzekeringsproducten, lijfrenten en bankspaarregelingen. Voor veel zzp’ers is het belangrijk dat er een goede voorziening voor hen openstaat. Dankzij uitvoerige lobby is het vier samenwerkende zzp-organisaties en Loyalis/APG gelukt om voor deze vernieuwende regeling in de derde pijler ruimte te creëren en aanpassingen in wet- en regelgeving te creëren.
 

Wat is er anders aan dan de bestaande producten uit de derde pijler?

De regeling is bijzonder te noemen. Het ZZP Pensioen valt namelijk niet onder de pensioenwetgeving of de zogenaamde tweede pijler en past ook niet volledig binnen de bestaande individuele vermogensopbouw van de derde pijler. Er is dus ruimte gemaakt voor de specifieke kenmerken van het ZZP Pensioen. Ik zet deze kenmerken graag op een rij:
 • Het ZZP Pensioen is een individuele regeling. Jouw pensioenpot is en blijft dus van jou.
 • Het ZZP Pensioen kan een hoog rendement behalen, doordat er collectief belegd wordt en de kosten collectief gedeeld worden.
 • Het rendementsrisico loopt af. Dat betekent dat jong niet betaalt voor oud.
 • Het pensioenvermogen is straks beschermd bij aanspraken van derden en de bijstand. Je hoeft jouw vermogen dus bijvoorbeeld niet aan te spreken wanneer je onverhoopt in de bijstand belandt. Enkel een bovenmatige inleg kan worden meegewogen.
 • De deelname is vrijwillig.
 • De hoogte van de inleg is vrij. Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je geld inlegt.
 • Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is het mogelijk om een deel van het pensioenvermogen op te nemen in een periodieke uitkering over een bepaalde tijd.
 • Je kiest zelf de duur van jouw pensioenuitkering. Je hebt hierbij de keuze tussen een tijdelijke (tien, vijftien of twintig jaar) of een levenslange uitkering.
 • Je kiest vanaf wanneer je jouw pensioenuitkering wilt ontvangen.
 • Ook tijdens de uitkeringsperiode behaal je nog rendement.
 • Bij overlijden gaat de pensioenuitkering naar de nabestaanden.
 • Het ZZP Pensioen is een regeling voor en door zzp’ers. Dat betekent dat we vanuit de Stichting ZZP pensioen blijven kijken naar de behoeften van de doelgroep. Jullie hebben direct inspraak in de deelnemersraad.
Zoals ik het zie, bevat het ZZP Pensioen het beste van twee werelden. Aan de ene kant de flexibiliteit die past bij het zelfstandig ondernemerschap, en aan de andere kant de voordelen van collectiviteit als het gaat om kosten en rendement. Blijven er vragen openstaan? Neem dan gerust contact op met één van de samenwerkende ZZP-organisaties of ga naar de website van het ZZP Pensioen.

Lees ook…

Steeds meer zzp'ers verzekeren zich in Broodfonds

Tweederde van de zelfstandige ondernemers heeft niets geregeld voor het geval ze arbeidsongeschikt raken. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is vaak niet te betalen. Er is een alternatief: je kunt samen met andere zelfstandigen een vangnet creëren. Dit heet een Broodfonds en deze fondsen zijn Nederland langzaamaan aan het veroveren.

Pensioensparen: zelfstandig maar toch samen

Karin Jakobsen, Annemieke Beijerinck-Vlek en Sjaak Zonneveld zijn de initiatiefnemers van BrightNL: het pensioenfonds voor zelfstandigen. “Meer dan een miljoen werkende Nederlanders hebben geen pensioen,” vertelt Zonneveld. “Wij hebben een oplossing voor deze groep.”

Kan ik mijn pensioen opbouwen met de oudedagsreserve?

Belastingvrij sparen voor de dag dat je stopt met werken? Welke zzp’er wil dat nou niet. Met de fiscale oudedagsreserve kun je een deel van je winst reserveren voor later. Maar er kleven nadelen aan.

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer