AFM: zzp’ers verplicht sparen voor pensioen

Wat houdt dit in voor zelfstandig ondernemers?
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is van mening dat iedereen verplicht moet sparen voor zijn pensioen. Volgens de AFM zijn zelfstandig ondernemers niet gemotiveerd om te sparen voor hun oude dag. Daarom wil de instantie een minimumbedrag bepalen dat zzp’ers opzij moeten zetten.

De Nationale Pensioendialoog

In augustus 2014 vroeg Jette Klijnsma, staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid, of arbeiders hun wensen en ideeën wilden delen over de toekomst van ons pensioen in de Nationale Pensioendialoog. De AFM heeft op 13 januari als reactie hierop een ‘toekomstbestendig pensioenplan’ gepubliceerd. Het motto is ‘keuze daar waar het kan, verplichting daar waar dat verstandig is’. De AFM vindt dat de maatschappij in de afgelopen decennia erg is veranderd met de opkomst van zelfstandig professionals en dat het pensioenstelsel moet worden aangepast.

 

Visie AFM op pensioenstelsel

De AFM stelt een algehele verplichting voor. Het is volgens de instelling belangrijk dat iedereen met inkomen uit arbeid een pensioen voor zichzelf opbouwt. Ook zzp’ers.
 
Momenteel zijn er honderdduizenden zelfstandig werkers zonder pensioen. Ze zijn van nature gericht op korte termijn. Hoewel de AFM een minimum in wil stellen, zou het wel mogelijk zijn om de hoogte zelf te bepalen.

 

Lagere kosten

Met deze regeling hoopt de AFM de transparantie te verhogen. De AFM vindt de huidige pensioenregelingen te complex met zijn vele uitzonderingen. Met het voorstel hoopt de instantie de efficiëntie van het pensioenstelsel te verhogen en te zorgen voor lagere kosten.

 

ZZP Nederland over de visie

ZZP Nederland keurt het advies van de AFM af. De belangenbehartiger vindt dat een overheidsorganisatie zonder bevoegdheid op dit terrein niet mag adviseren over de pensioenregeling. ZZP Nederland vindt het niet kunnen dat zzp’ers gelijkgesteld worden aan mensen in loondienst. "Wanneer gaan de overheid en hun afgeleide organisaties nu eindelijk eens beseffen dat zzp’ers zelfstandig ondernemers zijn?" aldus ZZP Nederland tegen NU.nl

 

PZO-ZZP vindt bewustwording belangrijk

PZO-ZZP vindt dat het niet de taak is van AFM om zich hierover uit te laten. “PZO-ZZP pleit in lijn met de vrijheid van het ondernemerschap en alles dat bij het zzp-schap komt kijken voor vrijwilligheid ten aanzien van pensioenopbouw en niet voor verplichtstelling,” aldus Marieke Lips (PZO). PZO heeft het ZZP Pensioen ontwikkeld om de bewustwording te vergroten van de zzp’ers om een pensioen op te bouwen. PZO legt dan ook de nadruk op de bewustwording, en niet op het verplicht stellen van de pensioenregeling.

 

Toekomstig financieel probleem

ZZP Netwerk Nederland (aangesloten bij MKB Nederland) is het deels eens met de AFM. Het netwerk vindt dat zelfstandig ondernemers na 7 jaar verplicht mee moeten betalen aan hun pensioen. "Zzp'ers die nu wél verstandig ondernemend gedrag vertonen, mag je in de toekomst niet bestraffen voor de keuzes die niet-spaarders nu maken. En dus moet je een integrale maatschappelijke oplossing - voor een ernstig toekomstig financieel probleem in Nederland - inderdaad zoeken in het verplicht stellen van pensioensparen voor zzp'ers," meldt Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland in een persbericht.

Lees ook…

Zzp'ers en hun pensioen

Zzp’ers hebben, zoals iedereen die in Nederland woont, recht op AOW (Algemene Ouderdomswet) als ze de AOW-leeftijd bereikt hebben. Werk je als werknemer in loondienst, dan bouw je in de meeste gevallen naast de AOW vanzelf een aanvullend pensioen op via je werkgever. Als zzp’er ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Uit onderzoek blijkt dat veel zzp’ers dit niet doen, terwijl het voor de langere termijn wel erg belangrijk is.

Hoe bouw ik pensioen op?

Zzp'ers en pensioen, het blijft een ingewikkeld verhaal. Daarom hebben we hier een paar opties voor je op een rij gezet. Maar wat je ook doet, laat je goed adviseren.

Het ZZP Pensioen: hoe zit het nu precies?

Afgelopen 19 november vond het ZZP Pensioen Congres plaats. Wat mij opviel, is dat er meer behoefte is aan informatie en uitleg over het ZZP Pensioen. Natuurlijk geven wij als samenwerkende zzp-organisaties hier graag gehoor aan. Wij willen tenslotte zo transparant en duidelijk mogelijk communiceren, ook al is het soms taaie kost. Daarom geef ik hier graag wat meer uitleg, die meer inzicht geeft in het nieuwe ZZP Pensioen.
Als zzp'er moet je voor je eigen pensioen zorgen. Download het gratis whitepaper over pensioen voor alle informatie hierover.

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer