Wat verandert er op 1 juli 2015?

Wetswijzigingen per 1 juli
Per 1 juli 2015 gelden er weer een aantal nieuwe wetten en regels. We hebben de belangrijkste wetswijzigingen die voor jou van toepassing zijn geselecteerd.

 

Het btw-tarief op arbeidskosten bij het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) woningen ouder dan twee jaar, was tijdelijk verlaagd naar 6 procent. Op 1 juli gaat het weer omhoog naar 21 procent. Zijn zelfstandig ondernemers in de bouw er klaar voor?

 

Nieuwe wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

De wet biedt een basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. Het moet uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tussen bedrijven voorkomen. De meeste onderdelen van de wet gaan in per 1 juli 2015. Lees meer over de WAS en wat het voor zzp’ers betekent. 

 

Wet werk en zekerheid

Op 1 januari is al een aantal wijzigingen van de Wet werk en zekerheid ingegaan op het gebied van flexibel personeel. Per 1 juli gaat de rest van de wijzigingen in over ontslag en het verlengen van tijdelijke contracten. Als zzp’er heb je hier als het goed is niet veel mee te maken. Wat wel belangrijk is, is een bepaling in de Ontslagregeling: 

Ontslag bij uitbesteding van werkzaamheden mag niet als het is ter vervanging van vaste werknemers door flexibele of goedkopere arbeidskrachten. Het mag alleen als de werkzaamheden worden uitbesteed aan een zelfstandig ondernemer ( ondernemer voor de belastingdienst en ingeschreven bij de KvK).

Werkgevers mogen dus wel mensen laten gaan als ze het werk uitbesteden aan zzp’ers. Het kan dus zijn dat dit je meer opdrachten gaat opleveren. 

 

Sterkere positie auteurs en artiesten

Er komt een wettelijke regeling voor het auteurscontractenrecht voor auteurs en artiesten. Dit versterkt je contractuele positie ten opzichte van exploitanten, bijvoorbeeld uitgevers en producenten:

  • Je krijgt de mogelijkheid het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden als de exploitant het werk niet (voldoende) exploiteert (herroepingsrecht).
  • Je krijgt recht op een redelijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid. Wat dat precies is moet nog bepaald worden.
  • Er komt een geschillencommissie waar individuele makers en verenigingen van makers hun geschillen kunnen voorleggen.
  • Er komt een bestsellerbepaling, waardoor je een hogere vergoeding kunt krijgen als je werk een onverwacht succes wordt en de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding in geen verhouding meer staat tot de opbrengst voor de exploitant.
  • Bij filmwerken krijgen de belangrijkste makers recht op een vergoeding als zij hun rechten overdragen aan de producent van het filmwerk. 

 

Bouwregels aangepast

Bouw of ontwerp je voor particulieren, dan is het belangrijk om te weten dat ze meer vrijheid krijgen bij het ontwerpen van een eigen huis met betrekking tot plafondhoogte, de omvang van badkamer en toilet en het plaatsen van trappen. 

 

Voor zzp’ers met een pensioen

De Wet pensioencommunicatie gaat op 1 juli in en moet ervoor zorgen dat je betere informatie krijgt over je pensioen. Het is de bedoeling dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars onder meer via Pensioen 1-2-3 en mijnpensioenoverzicht duidelijker communiceren over keuzes, mogelijkheden en onzekerheden van jouw pensioen. 

Lees ook…

Btw-verhoging: zijn zzp’ers in de bouw er klaar voor?

De btw in de bouwsector wordt per 1 juli weer verhoogd van 6 procent naar 21 procent. De verlaging van de omzetbelasting was een tijdelijke maatregel die in 2013 werd ingesteld om ondernemers in de bouw een handje te helpen, omdat zij zwaar geraakt werden door de crisis. Wat vinden zelfstandig ondernemers in de bouw ervan dat deze regeling nu ten einde komt?

Wat is een schijnconstructie?

De term ‘schijnzelfstandige’ is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest. Schijnzelfstandigheid betekent dat mensen die officieel zzp'er zijn, in feite verkapt in dienst zijn bij een opdrachtgever. Hoe zit een schijnconstructie in elkaar en wat zijn de gevolgen voor jou als zelfstandig ondernemer?

PZO: ‘Btw-verhoging voor zzp'ers onaanvaardbaar!’

Het is onbegrijpelijk dat het kabinet het lage btw-tarief op wil schroeven naar 21 procent. Dat laat Denis Maessen, voorzitter van zzp-belangenorganisatie PZO, maandag weten. “Het geeft opnieuw aan dat het kabinet geen gevoel heeft voor wat er in de samenleving leeft”, zo schrijft hij.

ZZP Servicedesk is het online platform van ZZP Servicedesk.nl B.V. © 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag onze algemene voorwaarden en website disclaimer