Samenwerken als zzp’er? Voorkom kartelvorming

Houd rekening met de Mededingwet
Samenwerken als zzp’er? Dat kan. Op deze manier kan je bijvoorbeeld grotere opdrachten binnen halen. Maar je moet wel uitkijken dat je niet aan kartelvorming doet. Hiermee wordt bedoeld dat je de concurrentie belemmert door bijvoorbeeld prijsafspraken te maken of klanten onder te verdelen.

Onder kartelvorming wordt verstaan; een afspraak tussen zzp’ers die dezelfde diensten of producten verkopen. Je mag wel binnen een onderneming onderlinge afspraken maken, maar je mag geen afspraken maken waardoor je de markt beïnvloed.

 

Samenwerken als zzp’er kan voordelen met zich meebrengen. Je kan bijvoorbeeld kosten verdelen en opdrachten binnenhalen die te veel werk zijn voor één persoon. Wel is het belangrijk dat je je als zelfstandige ondernemer aan de Mededingwet houdt. Bij kartelvorming ben je in strijd met deze wet en kun je een boete krijgen. Hoe hoog deze boete is, is afhankelijk van de ernst van de overtreding, de duur en de omzet.

 

Uitzonderingen
Op de Mededingingswet zit ook een uitzondering, de zogeheten bagatelvrijstelling. Hierdoor zijn ondernemingen met een relatief kleine omzet en/of een relatief klein gezamenlijk marktaandeel uitgezonderd van het kartelverbod. De regels die aan deze uitzondering verbonden zijn dat er maximaal 8 ondernemingen mee mogen doen aan de afspraken, waarbij de gezamenlijke omzet niet meer dan € 5.500.000 bij het leveren van goederen mag zijn en € 1.100.000 bij alle andere gevallen. Daarnaast mag het gezamenlijke marktaandeel niet groter zijn dan 10%.

 

Wil je gaan samenwerken met een andere zzp'er en heb je hier vragen over? Neem gerust contact op met onze adviseurs. 

Lees ook…

Samenwerken met een andere zzp’er. Hoe doe ik dat?

Als zzp’er zijnde werk je vaak alleen. Maar wat als een opdracht te groot is om alleen uit te voeren of wanneer een opdracht om meerdere specialismes vraagt? Dan kan je er voor kiezen om samen te werken met een collega zzp’er. Maar hoe pak je zoiets aan?